det kommer en bok...Dagboken sammanställs

Anhöriga till Camilla skrev under hela sjukdomstiden dagbok om hennes tillstånd samt det som Camilla förmedlade under de sju månader hon låg i respirator. 

Samtliga anteckningar finns bevarade och Camilla sammanställer dem just nu i bokformat inklusive sina egna ord om åren efter sjukdomen. 

Att skriva bok tar tid... och hos Millandante är det positivt om det går i långsamt tempo... därför kommer boken... helt enkelt när den är klar:) /Camilla