öppna för alla - välkommen

Karlskrona
Öppen föreläsning på BTH Innovation i Karlskrona 27 november 2012