öppna för alla - välkommen

Öppen föreläsning Göteborg
Om att vårdas tillbaka till livet igen - en öppen föreläsning om att först överleva och sedan leva
Varmt välkomna till en av de sällsynta öppna föreläsningarna jag håller - Camilla

Anmälan görs via länken till Dalheimers hus