BILDER
från året på sjukhuset

Bilder från sju månader på intensiven
                                                         All rights reserved